הלוואה מהירה
ובטוחה לכל מטרה

דרך גופים בפיקוח משרד האוצר

בכמה קליקים בלבד

* הבדיקה – ללא תשלום פתיחת תיק וללא שליחת מסמכים

מתחילים כאן

שלב 1

טופס התאמה לשירות

מלאו פרטיכם להמשך תהליך

* הבדיקה - ללא תשלום פתיחת תיק  וללא שליחת מסמכים !

דרך בטוחה למימון לכל מטרה

  1. קבלת ההלוואה ו/או האשראי רק דרך גורמי מימון מומלצים ומאושרים למתן הלוואות על ידי משרד האוצר.
  2. בוט האשראי הארצי - סורק באופן תמידי גורמים המאפשרים קבלת הלוואות ו/או אשראי אונליין בצורה יסודית ומוצלחת.
  3. מבצעים שינוי בתחום האשראי במדינת ישראל!
    מלאו פרטיכם כאן - להצטרפות

הערות חשובות בנוגע לנטילת הלוואה בישראל

אי עמידה בפירעון האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

דוגמאות בהתאם לחוק ולהנחיות גוגל
*תקופת האשראי – 18-60 חודשים. *ריבית שנתית- ריבית הפריים בתוספת מרווח סיכון (בטווח שבין 3% לבין 11.9%), בהתאם לנתוניו האישיים של הלקוח. לדוגמא- הלוואה על סך 50,000 ₪ ב- 50 תשלומים, בריבית פריים + 5%, שהינה ריבית שנתית של 6.75% (ריבית הפריים נכון להיום הינה 1.75%), הריבית המתואמת הינה 6.96%, ההחזר החודשי המשוער הינו 1,150 ₪. *העמדת האשראי לפי שיקול דעתה המוחלט של חברת המימון ובכפוף לתנאיה. *הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. יכול והאשראי תינתן על ידי חברות מימון ובנקים. הגילוי בהתאם לחוק ולהנחיות גוגל.

הדוגמאות המוצגות באתר הינן בגדר דוגמא בלבד בהתאם לדרישות המדיניות של גוגל / פייסבוק, חברתנו בכפוף לחברות המימון שומרת לעצמה להתאים ולשנות את המבצע בהתאם ליכולות החזר הלקוחות.